מדיניות פרטיות דיגיטל אפ

פרטי יצירת קשר:
דיגיטל אפ – דור קצב | 052-3141-591 | info@DigitalUP.co.il | Dorkazavinfo@Gmail.com

אודות החברה:

דיגיטל אפ (להלן: "החברה") הוקמה בשנת 2019 במטרה לקדם עסקים בדיגיטל ולהקפיץ להם את מספר הלקוחות החדשים בעזרת שיווק ממוקד, יצרתי ונכון.

חלק משירותי החברה:

ניהול קמפיינים ממומנים ואורגנים ברשתות החברתיות, הקמה וניהול מערכות דיוור, אוטומציות, מיתוג, בניית אתרים ודפי נחיתה, ייעוץ, ליווי וכו'.

תקנון שירותי שיווק


כללי:

1. התשלום הוא עבור שירותי החברה ובהתאם לחוזה ההתקשרות.

2. ההתקשרות היא חודשית והתשלום מתחדש בכל חודש באופן אוטומטי. השירות יחל ביום עשיית העסקה, שהוא יום התשלום.

3. הפסקת הפעילות מטעם הלקוח: על הלקוח להודיע בכתב עד שבוע לפני סיום חודש הפעילות, כי בכוונתו לעצור את הפעילות ולהפסיק את ההתקשרות.

4. ביטול עסקה: ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע 2010 פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בימי העבודה בפועל ובשירותים שניתנו עד ביטול העסקה בחישוב יחסי ובדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ100 ש"ח.
במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

5. הקפאת שירות: החליט הלקוח מטעמים שונים להקפיא את השירות לזמן מוגבל, יודיע על כך לחברה בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה. החברה על פי שיקול דעתה הסביר, תודיע ללקוח האם יחוייב חשבונו או יוקפא לתקופה מוגבלת שלא תעלה על 14 יום.

6. כל זכויות הקניין הרוחני בכל מה שיפותח ע"י החברה במסגרת ההתקשרות עם הלקוח, ללא יוצא מן הכלל, יהיו בבעלות החברה, ועל כן, ראשאית החברה לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסום תוצאות וקמפיינים של לקוחותיה, ולרבות מחיקת קמפיינים קהלים ונתונים נוספים בעת סיום ההתקשרות עם הלקוח.

7. מכתב תקנון החברה והנספחים הבאים מהווים יחד את חוזה ההתקשרות בין הלקוח והחברה: הצעת מחיר, בריף אפיון לקוח (בצירוף חתימה דיגיטלית).

8.  הלקוח נושא באחריות המלאה על פי דין חוק זכויות יוצרים על כל חומר שהעביר לחברה לרבות סרטונים, תמונות, רשומות, טקסטים וכו'. החברה לא תישא באחריות בגין תביעות על פי חוק זה וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם לה כתוצאה מהפרה.

9. בהתאם לסעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב 1982 – הלקוח יוגדר "מפרסם" כהגדרתו בתיקון מס' 63 תשע"ו – 2016. החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי סעיף וחוק זה וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהפרה.

10. על הלקוח לספק חשבונות פרסום פעילים ומאושרים, ללא היסטוריית חסימות מטעם פלטפורמות הפרסום.

11. החברה לא תשא באחריות בגין כל מעשה או פעולה עליה אחריות החברות: פייסבוק, גוגל, טאבולה, אאוטבריין, של מסר, רב מסר, אינסטגרם, טיקטוק, לינקדאין, פינטרסט, דומיין ואחסון וכו', לרבות דרכי וזמני גביית תשלום בגין פרסום, הגבלות בחשבון, חסימות ומחיקות. בתקופה זו, כל פעולה של יצירת קשר וכן נסיונות לעזור ללקוח אל מול חברות אלו, יכללו כימי עבודה לכל דבר ועניין והלקוח יחוייב בהתאם.
הלקוח מודע לסיכונים בגין פרסום אורגני, ממומן ובשימוש ברובוטים ומאשר כי הוא האחראי הבלעדי לכל טענה בגין סעיף זה.

12. אחריות – הלקוח מאשר כי החברה מורשת לבצע פעולות בחשבונות ופרופילים ברשתות החברתיות כגון – העלאת קמפיינים, שינויי שם חשבון מודעות, פרסום בדפים, ביצוע עוקב והסרת העוקב אחרי קהל היעד המוגדר לנו מראש, ביצוע לייקים ותגובות (לפוסטים של משתמשים אחרים, וכו'.

13. הלקוח מתחייב שלא לפגוע במוניטין החברה באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות ובגוגל, ו/או בכל אמצעי פרסום אחר. במידה ויעשה כן, החברה שומרת לעצמה את זכותה להגשת תביעה בגין הפרת חוק איסור לשון הרע תשכ"ח 1965.

14. בעת ההצטרפות הלקוח לשירותי החברה, הלקוח מאשר על הסכמתו המפורשת לקבל דבר פרסומות מהחברה וכי החברה רשאית לפנות ללקוחותיה באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר אלקטרוני וכן באמצעות הודעת אסמס ו/או פנייה טלפונית למטרות שיווק וכיוצ"ב. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

15. החברה רשאית למסור את הפרטים האישיים של הלקוח לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה, במידה סבירה וכנדרש על פי חוק.

16.  סמכות שיפוט: על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז חיפה.